Среда, Август 21, 2019

ДСТУ 3400:2006 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів"

 

Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки, що призначені для серійного виробництва та серійно випускаються в Україні чи підлягають ввезенню та ввозяться на територію України партіями, і встановлює основні положення системи державних випробувань засобів вимірювальної техніки, організацію, порядок проведення державних випробувань, а також порядок оформлення та розгляду матеріалів за результатами цих випробувань.

Стандарт не поширюється на:

  • засоби вимірювальної техніки, що розробляють, випускають та ввозяться на територію України партіями для Збройних Сил, Прикордонних військ, Військ цивільної оборони та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
  • засоби вимірювальної техніки, призначені для застосування фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, у побутовій сфері для їх власних потреб, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;
  • стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державні випробування засобів вимірювальної техніки медичного призначення проводять відповідно до вимог цього стандарту та ДСТУ 3627.

Цей стандарт застосовують:

  • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ);
  • національний науковий метрологічний центр і державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ, і територіальні (регіональні) органи ЦОВМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування (далі — метрологічні центри та територіальні органи), головні та базові організації метрологічних служб центральних органів виконавчої влади (далі — організації метрологічних служб), які уповноважені на проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки;
  • підприємства (їх об’єднання), установи та організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, які розробляють і серійно виробляють засоби вимірювальної техніки (далі — підприємства та організації);
  • виробники (експортери) іноземних держав, які ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України партіями (далі — іноземні виробники).

Цей стандарт придатний для цілей сертифікації засобів вимірювальної техніки.

 


Скачать ДСТУ 3400:2006 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів"